Ceník 2015/2016

 

Vstupné:

rodina = 1 dospělý a vlastní děti
Herna, zpívánky a cvičení ..............................   40,- Kč za rodinu
                                                                      20,- Kč za každou další osobu
Výtvarné dílničky, angličtinka, Klub zdraví .......   70,- Kč za rodinu
                                                                      40,- Kč za každou další osobu
Tvoření maminek ..........................................  40,-Kč za rodinu + je nutné počítat s příspěvkem na materiál.
                                                                      Tento příspěvek se pohybuje od 20,-Kč do 200,- Kč. Aktuální výše příspěvku bude uvedena v programu.
                                                                           

Hlídání dětí:

1. dítě ...........................................................50,-Kč za hodinu
Každé další dítě .............................................20,-Kč za hodinu
Celodenní hlídání jednorázové .........................200,- Kč za den za dítě starší 3.let
Celodenní hlídání častější dle dohody

Pronájem prostor:

500,-Kč za den, 
150,-Kč za hodinu
Pronájem prostor je nutné domluvit nejméně dva týdny předem. Pronájem se děje vždy za přítomnosti pracovníka centra.