Německý jazyk

Jazykový kurz je určen pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Kurz je veden lektorkou se státní zkouškou z německého jazyka, paní Mgr. Alenou Valentovou. Profil a souhrn praxe a dovedností lektorky najdete níže.

·     Garantujeme maximálně 7 účastníků ve skupině

·     Čas kurzu bude přizpůsoben potřebám účastníků  

·     Rozsah kurzu je 1x týdně 60 min.

POPIS KURZU

·     Nabízíme kurz pro začátečníky, falešné začátečníky, mírně pokročilé, 

·     Nabízíme individuální kurzy (příprava k maturitě, dílčí zkoušce na VŠ, zdokonalení jazyka pro potřeby v zaměstnání)

·     Možno v případě zájmu otevřít i kurz pro děti 2.stupně ZŠ

·     Cílem lekcí je získat základy mluveného jazyka se správnou výslovností, rozvoj čteného slova, gramatiky, psaní, a rozvinout slovní zásoby.

 

Německý jazyk - začátečníci

Jazykový kurz je určen pro dospělé zájemce z řad široké veřejnosti. Kurz je veden lektorkou se státní zkouškou z německého jazyka, paní Mgr. Alenou Valentovou. Profil a souhrn praxe a dovedností lektorky najdete na konci této stránky.

·     Kurz probíhá každý čtvrtek od 18:30 - 19:30

.     Další kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

·     Garantujeme maximálně 7 účastníků ve skupině

·     Čas kurzu bude přizpůsoben potřebám účastníků  

·     Cena kurzu je 2 500,-Kč/ za 5 měsíců, 400,-Kč /hod u individuální výuky

·     Rozsah kurzu je 1x týdně 60 min.

·     V době kurzu je možné domluvit i hlídání dětí. Poplatek je 40,-Kč/ za dítě

·     V případě zájmu zašlete e-mail na adresu: mcbrumlik@seznam.cz a my se Vám ozveme s bližšími informacemi a přihláškou

 

POPIS KURZU

·     Cílem lekcí je získat základy mluveného jazyka se správnou výslovností, rozvoj čteného slova, gramatiky, psaní, a rozvinout slovní zásoby.

 

Německý jazyk - falešní začátečníci, mírně pokročilí

Jazykový kurz je určen pro dospělé zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se již se základy jazyka setkali, ale nedostali se dále než přes základy, nebo pro ty, kteří jazyk již dlouho neužívali. Kurz je veden lektorkou se státní zkouškou z německého jazyka, paní Mgr. Alenou Valentovou. Profil a souhrn praxe a dovedností lektorky najdete na konci této stránky.

·     Kurz probíhá každé úterý od 18:30 do 19:30 

.     Garantujeme maximálně 7 účastníků ve skupině

·     Čas kurzu bude přizpůsoben potřebám účastníků  

·     Cena kurzu je 2 500,-Kč/ za 5 měsíců, 400,-Kč /hod u individuální výuky

·     Rozsah kurzu je 1x týdně 60 min.

·     V době kurzu je možné domluvit i hlídání dětí. Poplatek je 40,-Kč/ za dítě

·     V případě zájmu zašlete e-mail na adresu: mcbrumlik@seznam.cz a my se Vám ozveme s bližšími informacemi a přihláškou

 

POPIS KURZU

·     Cílem lekcí je prohloubit a upevnit získané základy mluveného jazyka se správnou výslovností, rozvoj čteného slova, gramatiky, psaní, a rozvoj 

      slovní zásoby.

 

 

Německý jazyk - děti 2. stupně ZŠ

Jazykový kurz je určen pro školní děi, které navštěvují 2.stupeň ZŠ. Kurz je veden lektorkou se státní zkouškou z německého jazyka, pedagogickým vzděláním a praxí v práci s děmi, paní Mgr. Alenou Valentovou. Profil a souhrn praxe a dovedností lektorky najdete na konci této stránky.

·     Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

·     Garantujeme maximálně 7 účastníků ve skupině

·     Čas kurzu bude přizpůsoben potřebám účastníků  

·     Cena kurzu je 2 500,-Kč/ za 5 měsíců, 400,-Kč /hod u individuální výuky

·     Rozsah kurzu je 1x týdně 60 min.

·     V případě zájmu zašlete e-mail na adresu: mcbrumlik@seznam.cz a my se Vám ozveme s bližšími informacemi

 

POPIS KURZU

·     Nabízíme kurz pro dětské začátečníky.

·     Nabízíme individuální kurzy (příprava k maturitě, dílčí zkoušce na VŠ, zdokonalení jazyka pro potřeby v zaměstnání)

·     Cílem lekcí je získat základy mluveného jazyka se správnou výslovností, rozvoj čteného slova, gramatiky, psaní, a rozvinout slovní zásoby formou 

      hry, povídání a pohybu

 

PROFIL LEKTORKY

Jméno: Mgr. Alena Valentová

Vzdělání:                                                                                                

1999–2005 Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Učitelství dějepisu a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, zakončeno státní zkouškou z německého jazyka

Praxe:

2004–2008 Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o., učitelka – německý jazyk

2003–2004 Střední odborné učiliště a učiliště textilní s.r.o., učitelka - německý jazyk

2005–2006 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, koordinátorka projektu „Školský informační portál Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“, pedagogická činnost s německými školami,