Nový ceník

01.09.2014 11:45
Ceník 2014/2015
Vstupné: rodina = 1 dospělý a vlastní děti
Herna, zpívánky a cvičení ..............................   40,- Kč za rodinu
                                                                           20,- Kč za každou další osobu
Výtvarné dílničky, angličtinka, Klub zdraví ....... 70,- Kč za rodinu
                                                                           40,- Kč za každou další osobu
Školní klub ..................................................       40,- Kč za dítě
Tvoření maminek ..........................................    40,-Kč za rodinu + je nutné počítat s příspěvkem na materiál.
                                                                           Tento příspěvek se pohybuje od 20,-Kč do 200,- Kč.
                                                                           Aktuální výše příspěvku bude uvedena v programu.
Permanentky: platnost 3 měsíce od zakoupení
Herna, zpívánky a cvičení ..............................  300,- Kč za rodinu za 10 vstupů
Výtvarné dílničky, angličtinka, Klub zdraví ....... 300,- Kč za rodinu za 5 vstupů
                                                                           500,- Kč za rodinu za 10 vstupů
Školní klub ..................................................       300,- Kč za dítě za 10 vstupů
Tvoření maminek ..........................................    300,- Kč za rodinu za 10 vstupů + je nutné počítat s přísp.na materiál.
Hlídání dětí:
1. dítě 50,-Kč za hodinu
Každé další dítě 20,-Kč za hodinu
Celodenní hlídání jednorázové 200,- Kč za den za dítě starší 3.let
Celodenní hlídání častější dle dohody
Pronájem prostor:
500,-Kč za den, 150,-Kč za hodinu
Pronájem prostor je nutné domluvit nejméně dva týdny předem. Pronájem se děje vždy za přítomnosti pracovníka centra.